Egykoron egy kapitány így szól az otromba inasnak:
     Vesd a tűzbe hamar, Ormai, e levelet.
Ez megrezzenvén: engedd meg az édes anyámnak
     Küldenem, édes uram, tűz ne eméssze, kegyezz.

Pest, 1819