Emlékezni fogok rólad, ha nem engedi sorsom
     Lenni közel hozzád s csüggeni bájaidon.
Emlékezni reám jut-e órád a sok öröm közt,
     Mellyel az életnek rózsai éve kinál?

1839 vége vagy 1840 legeleje