Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett
     Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

1839. május 9. előtt