Felforgatott menny
Víz mélyiben,
Miért mosolygasz
Oly enyheden?

Benned lesúnyt szemem
Derűt talál,
Holott amit keres,
Az a halál.

1837. március-április