Gyakran készűltem reggel szerelemre, - de pártos
     Lángom az elhanyatló nappal enyészve kitűnt.

Pest, 1818