Kedves Uram Bátyám! szíves soraimra tekintsen,
Amelyek bátor tanulatlan kéz szüleményi,

Pest, 1816