Nagy ajtón Kis Samu megy a palotába,
Egy rozzant bőgőben megbotlik a lába,
Nagyot jajdúl hozzá, s kész a magyar ének.
Szabadság istene Árpád nemzetének.

1829-1834