Még ifjút, s szabadot szeretett egy furcsa leányka,
Muzsád volt, s amit súg vala, kedvemelő,
Most pör gondja sötétít el, s a furcsa leányka
     Futva fut, oh Verbőcz közkatonája, tüled.

1829-1834