Mint vasad buzgó paripádat, úgy űz
Ösztönöd téged, hadi Hős! halálod
Sürgeted. Sírhoz törekedsz, hogy híred
               Éljen utánnad.

Ám lebegjen nagy neved a világon
Mind hegyen, völgyön szabadon repűljön,
Nem fog a Menny ily idegen szavakra
               Visszafelelni.

És te, oh Fösvény! kifödözni vágyod
Amit a bércek kebelőkbe rejtnek,
               Vész habok bosszút! Peru

Pest, 1818