Őszre hanyatló napokban
Tisztelem Édes szülőm
Az évnek örömet nyujtó
Derűltét.

Őszre térnek napjaink már
Esővel áztat a menny

Pest, 1818