BERCSÉNYI
 
Rákóczy itt?
RÁKÓCZY   Bercsényi, haj!
Szökötten itt vagyok
Külföldön.
BERCSÉNYI   Oh! - és a Haza?
RÁKÓCZY   Hanyatlik, népe dől.
BERCSÉNYI   S mi élve látjuk ezt? Hazám,
Ki lesz majd gyámolod?
RÁKÓCZY   Ha mink kivesztünk, vész az is,
Árpád hazája vész!
BERCSÉNYI   Oh! Sirj fölötte, nagy világ,
Szabadság, sirj te is.
RÁKÓCZY   Hah! és mi csak keserghetünk
Jajdulva gyászosan:
A kard hüvelyben, s markaink
Szivünkön nyugszanak.
BERCSÉNYI   Hunyj el, dicső nap; csillagok
S hold, rejtsed fényedet:
Ne lásd az elhaló Magyart
A láncba görbedőt.
RÁKÓCZY   E század elfogy. Haj! vele
Fogy drága nemzetem.
BERCSÉNYI   Isten! Magyarnak Istene,
Tekints le, mentsed Őt.

Börzsöny, 1822