Fák sudarán zápor s szélvész harcolnak időnként,
     Mégis fenn a sas tartja királyi lakát.
Aki napot keres, a vésszel megvíni ne féljen,
     Vagy köz lélekként tűrje, ha porba szegik.

1839. május 9. előtt