Férj s atya nyúgoszik itt; özvegy s négy árva keserve
     Tette beszédessé rajta e néma követ:
Gyászaikat ha hiven tudná kifejezni, sohajjal
     És zokogások közt állana hamvainál.

1839. június 6. előtt