FIÚ   O megint
Látom őt!
Rózsikám megy ott
Nyájasan
Csendesen,
Mint a hold megyen.
Csalfa lyányka, megtalál-e
Fürge szép szemed?
Vagy karodba fussak önkényt
Csók s öröm közé?
LEÁNY   Merre most
Fényadó
Hold és csillagok?
Akiért,
Szívem ég
Hívem itt van-e?
agy homályba tévedezni
Hágy a halmokon?
O! ki lesz a lány vezére?
Biztatóm ki lesz?
FIÚ   Mely öröm
Hallanom
Bájoló szavát!
LEÁNY   Meglelém:
Reszkető
Láb, vezess oda.
FIÚ   Erre kedves: híved itt vár
Régen és eped.
LEÁNY   Rég kereslek; jer vidítsad
Rémült lelkemet.

Börzsöny, 1822