Szög Kató
Szeme kék,
Keble hó,
Szíve jég.

Ki látott valaha
Ily fiatal telet?
Havat hullámozva
S kemény forró jeget?
Oh volnék bár tavasz

1842