Kormosan, de tiszta szívvel,
     A füst barna fiai
Beköszönünk ma hozzátok,
     Házak boldog urai.
És kivánunk, és ohajtunk
     Ujnál újabb esztendőt,
Szerencsével rakodottat,
     Nem is egyet, sem kettőt,
Hanem igen, igen sokat,
     Annyit, mint a kis világ,
Mennyi csillag van az égen,
     Régi fákon mennyi ág.
De talán az sok is volna;
     Semmiből sem jó a sok;
Éljetek míg kedvetek tart,
     Éljen úri házatok,
Míg a szép leány kapós lesz,
     S kedves a bor, és kenyér,
Míg szomszédba a magyarnak
     Nem kell futni ezekért,
Míg szivetek, mint a gyertya
     Oly vídámon égdegel,
Szemetekben az örömtűz,
     És az erő nem hal el; -
Majd ha egykor kürtőtökben
     A pók szövi hálóját,
S vendég hagyta házatokból
     Füst nem ontja fel magát,
Majd ha nem lesz mit vakarni
     Sem odafenn, sem alúl,
S a korommal a vígság is
     Mindörökre elvonúl,
Akkor még ki kérdi többé,
     Hány meg hány hét a világ?
Jobb fekügyék a gödörbe,
     És takarja el magát.
De az Isten ójon attól! -
     Éljen a szent vígaság,
Ezt ohajtja a Földvári
     Tűzkármentő Társaság.

1830. január 1.


Elemzések

A vers teológiai szempontból nézve az emberi élet múlandóságát és az Istenhez való kapcsolatot tükrözi. A patrisztika nézőpontjából megvizsgálva, a vers arra emlékeztet bennünket, hogy az életünk csak átmeneti és hogy örömünk és boldogságunk csak időleges. Az öröm, az erő és az élvezet csak addig tart, amíg az életünknek van tartalma. Az életünk célja és értelme az, hogy kapcsolatba kerüljünk az Istennel és az örökkévalóságban leljünk vigasztalást és boldogságot.

A bibliatudomány nézőpontjából a versben szereplő képek és szimbólumok arra utalnak, hogy a valódi boldogság és értelmes élet az Istenhez való kapcsolaton keresztül érhető el. A szép leány és a kedves bor és kenyér szimbólumok lehetnek az élvezeteknek és a földi boldogságnak, míg a szívégés és az erő szimbólumai lehetnek a lelki és szellemi teljességnek.

A skolasztika nézőpontjából nézve, a vers a világlátás időveli változására utal, amikor az emberek már nem élvezik ugyanazokat a dolgokat és az élvezetek nem hoznak több boldogságot. A versben a költő egyfajta bölcsességet és tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy érdemes a végső célok felé törekedni és nem ragaszkodni a földi dolgokhoz.

A versben megfogalmazott kívánságok és örömmel teli pillanatok valójában egybehangzanak a teológiai nézőponttal, miszerint az emberi boldogság az Istennel való kapcsolatban és az örökkévalóságra való törekvéssel érhető el. A versben a Tűzkármentő Társaság arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten segítő keze mindig vele van és mindig választ ad a nehézségekre és az élet nehézségei közepette is vigaszra találhatunk.

A vers egy újévi kívánság, amelyet Vörösmarty Mihály írt. Az irodalomtudományi szempontból több összefüggés is felfedezhető a versben mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

1. Versforma és nyelvhasználat: A vers hagyományos kötött formában, négy soros strófákban íródott. Az első két sor hossza hat, a harmadik és negyedik sor hossza nyolc szótag. A vers nyelvezete egyszerű, közvetlen és érthető, ami a romantikus irányzatra jellemző.

2. Romantikus motívumok: A versben megjelenik a romantika egyik alapvető motívuma, a természet, amelyet az éggel (csillagok), fákkal és a gyertyával kapcsolnak össze. Emellett a versben is jellemző a romantika által meghatározott érzelmi túlfűtöttség és a vágyakozás.

3. Nyelvi képek: A versben több képzetes kifejezés található, mint például "szerencsével rakodottat" vagy "szivetekben az örömtűz". Ezek a nyelvi képek segítenek tovább erősíteni a romantikus hangulatot.

4. Tematikai kapcsolódások: A versben megjelenik az idő múlása és az elmúlás témája, amely számos irodalmi műben fontos szerepet játszik. Az idő múlása és az elmúlás vágya a sorokban megjelenő képek (pók szövi hálóját) és a korommal a vígság eltűnése révén jelenik meg.

5. Társadalmi kontextus: A versben hangsúlyosan megjelennek a 19. század elejét jellemző társadalmi viszonyok. A társadalmi rétegek közötti szélesebbé váló távolság és a bor kultusza a magyar néplélek érzékeny pontjainak felsebzését is sugallja.

A vers nemzetközi szépirodalmi kapcsolatai között nehéz direkt összeköttetést találni. Azonban a romantikus motívumok és az idő múlása témája olyan témák, amelyek a 19. századi európai irodalomban is gyakran megjelennek, például a brit romantikusok (pl. John Keats) vagy a német romantikusok (pl. Novalis) műveiben.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva nem tartalmaz konkrét tudományos felfedezéseket vagy információkat. Azonban néhány olyan fogalomra vagy témára utal, amelyek a mai természettudományos felfedezésekkel összefüggésbe hozhatók.

Egy ilyen példa a "csillagok az égen" kifejezés, amely utal a csillagászati kutatásokra. Az elmúlt évtizedekben a csillagászok felfedezték számos új csillagot és exobolygót a teleszkópok és az űrszondák segítségével. A költő által említett "mennyi csillag van az égen" kifejezés ezt a végtelenül széles csillagászati világot idézi meg.

A versben szereplő "tiszta szív" és "vídáman égdegel" megjegyzések arra utalnak, hogy az emberek boldogságát és jó közérzetét emlékeztetik, amelyek kapcsolódhatnak a mentális vagy érzelmi egészséghez. Az elmúlt évek kutatásai egyre nagyobb figyelmet fordítanak a mentális egészségre és a boldogság kutatására.

A "kígyó" és a "pók" utalások a versben a természeti élőlényekre hivatkoznak, amelyeket az emberek számára gyakran fenyegetésként vagy hátrányként érzékelnek. A modern biológia kutatásában sok információ áll rendelkezésre a kígyók és pókok szokásairól, életmódjáról és veszélyeztetett vagy előnyös szerepükről az ökoszisztémákban.

Végül a "Tűzkármentő Társaság" utalhat a tűzoltókra és az ő szerepükre a környezetvédelemben és a természeti katasztrófák kezelésében. A modern technológia lehetővé teszi a tűzoltóknak a legújabb felfedezések és eszközök alkalmazását a tűzesetek megelőzésében és kezelésében.

Ezek a példák csak néhány olyan kapcsolódási pontot jelentenek a vers és a természettudomány között. Bár a vers elsősorban költészeti és érzelmeket kifejező célból íródott, mégis találhatók benne olyan elemek, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban állhatnak.