Várna, Mohács, Rákos Magyaroknak bús temetőji,
     Hol sok ezer Hősek nyugszanak hantok alatt.
Nem szomorúbb halmok bujaságink téres ölénél,
     Melybe sok élőek sírja megásva vagyon.
Oh nagy Egek! kifajúlt magyaroknak sajnos elestét
     Gátoljátok, - előbb meg - s elhanyatlása okát.

Pest, 1817